Karczowanie

Na czym polega

Zazwyczaj każdy z nas spotkał się z pojęciem wycinania drzew, czyli pozbycia się części nadziemnej drzewa lub krzewu. Podstawowa różnica pomiędzy wycinaniem a karczowaniem, dotyczy układu korzeniowego roślin. Wycinanie polega na pozbywaniu się tylko nadziemnej części drzew, przez co na naszej działce pozostają zarówno ich korzenie, jak również pieniek. W przypadku karczowania pozbywamy się też części podziemnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie ponownie zagospodarować dany teren. Termin ten dotyczy również usuwania korzeni po wcześniejszej wycince.

W jakim celu

Wykonywane jest w celu ponownego zagospodarowania terenu. Jeżeli miejsce po drzewie lub krzewie ma być zagospodarowane, korzenie muszą być wykopane, a ubytki ziemi w tym miejscu zastąpione glebą, nawiezioną z innego miejsca. Wtedy teren możemy wykorzystać do ponownego zasadzenia lub zagospodarowania.

Z reguły na karczowanie drzew decydujemy się z powodu niewystarczającej ilości przestrzeni lub z powodu posiadania starszego drzewa zagrażającego bezpieczeństwu istniejących tam konstrukcji. Wycinka i karczowanie nie są jednak takie proste, jakby się wydawało, dlatego też warto zapoznać się z podstawowymi zasadami oraz regułami postępowania, związanymi w tymi czynnościami.

Karczowanie to złożony proces wieloetapowy, wymagający profesjonalnego sprzętu, wiedzy i doświadczenia, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy z wykwalifikowanymi pracownikami, którzy pomogą nam przeprowadzić ten proces z należytym bezpieczeństwem.